Kto może zapisać się na zajęcia?

Na kurs zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, którzy: 

  • są studentami ostatnich czterech semestrów studiów I lub II stopnia;
    (podczas pierwszego semestru kursu uczestnik musi być studentem Politechniki, natomiast ukończyć może go już jako absolwent)
  • posługują się językiem włoskim na poziomie A1+ i uzyskają odpowiedni wynik testu kwalifikacyjnego;
  • odpowiednio umotywują chęć nauki języka włoskiego w formularzu zgłoszeniowym.

Zajęcia

Kurs obejmuje 120 godzin nauki języka włoskiego od poziomu A1+ do poziomu B1 i trwa 2 semestry, po 60 godzin zajęć w semestrze.

Kurs kończy się egzaminem certyfikatowym CILS 2 na poziomie B1.

Koszt egzaminu oraz podręczników używanych w trakcie kursu pokrywany jest ze środków projektu.

Ważne daty

Czas trwania kursu: od października 2020 do czerwca 2021

Planowane rozpoczęcie zajęć: drugi tydzień października 2020

Terminy zajęć: poniedziałki i środy 18:00-19:30

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywać się będą za pomocą aplikacji MS Teams i na platformie Moodle. 

Zapisy

Aby zarejestrować się na wybrany kurs należy: 

  • zapoznać się z regulaminem kursów (regulamin dostępny tutaj);
  • wysłać zgłoszenie poprzez formularz na stronie internetowej (link).
    Pamiętaj, aby odpowiednio uzasadnić swoje zgłoszenie. 

Termin zapisów

Zapisy na kurs języka włoskiego rozpoczną się 16 września i potrwają do 4 października 2020.

Test kwalifikacyjny

Kolejnym etapem rekrutacji będzie napisanie testu kwalifikacyjnego online w dniu 7 października 2020.  Szczegółowa informacja zostanie przesłana do zarejestrowanych kandydatów.

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji podane zostaną do 9 października br.

Do kwalifikacji na kurs konieczne jest podpisanie oświadczenia.

Pytania związane z kursem prosimy przesyłać na adres: nerw.sjo@pw.edu.pl.

ZAPRASZAMY!