Kolejny kurs języka włoskiego w ramach projektu NERW rozpocznie się w semestrze zimowym 2021/2022. Nabór ruszy we wrześniu 2021.

Kto może zapisać się na zajęcia?

Na kurs zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, którzy: 

  • są studentami ostatnich czterech semestrów studiów I lub II stopnia;
    (podczas pierwszego semestru kursu uczestnik musi być studentem Politechniki, natomiast ukończyć może go już jako absolwent)
  • posługują się językiem włoskim na poziomie A1+ i uzyskają odpowiedni wynik testu kwalifikacyjnego;
  • odpowiednio umotywują chęć nauki języka włoskiego w formularzu zgłoszeniowym.

Zajęcia

Kurs obejmuje 120 godzin nauki języka włoskiego od poziomu A1+ do poziomu B1 i trwa 2 semestry, po 60 godzin zajęć w semestrze.

Kurs kończy się egzaminem certyfikatowym CILS 1 na poziomie B1.

Koszt egzaminu oraz podręczników używanych w trakcie kursu pokrywany jest ze środków projektu.

Ważne daty

Czas trwania kursu: od października 2021 do czerwca 2022

Planowane rozpoczęcie zajęć: październik 2021

Terminy zajęć: poniedziałki i środy (godziny popołudniowe)

Tryb zajęć w semestrze zimowym 2021/2022 uzależniony jest od decyzji Rektora PW.

Zapisy

Aby zarejestrować się na wybrany kurs należy: 

  • zapoznać się z regulaminem kursów:
  • wysłać zgłoszenie poprzez formularz na stronie internetowej (link).
    Pamiętaj, aby odpowiednio uzasadnić swoje zgłoszenie. 

Termin zapisów

Zapisy na kurs języka włoskiego rozpoczną się 3 września 2021 i potrwają do 5 października 2021.

Test kwalifikacyjny

Kolejnym etapem rekrutacji będzie napisanie testu kwalifikacyjnego (termin testu podamy w październiku 2021).  Szczegółowa informacja zostanie przesłana do zarejestrowanych kandydatów.

Pytania związane z kursem prosimy przesyłać na adres: nerw.sjo@pw.edu.pl.

ZAPRASZAMY!