Uwaga

Nie prowadzimy nowego naboru na kurs języka niemieckiego. Kurs zakończył się w czerwcu 2023.

Kto może zapisać się na zajęcia?

Na kurs zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, którzy: 

  • są studentami ostatnich czterech semestrów studiów I lub II stopnia;
    (podczas pierwszego semestru kursu uczestnik musi być studentem Politechniki, natomiast ukończyć może go już jako absolwent)
  • posługują się językiem niemieckim na poziomie B1 i uzyskają odpowiedni wynik testu kwalifikacyjnego;
  • odpowiednio umotywują chęć nauki języka niemieckiego w formularzu zgłoszeniowym.

Zajęcia

Kurs obejmuje 120 godzin nauki języka niemieckiego od poziomu A2+ do poziomu B1 i trwa 2 semestry po 60 godzin zajęć w semestrze.

Kurs kończy się egzaminem certyfikatowym Instytutu Goethego na poziomie B1.

Koszt egzaminu oraz podręczników używanych w trakcie kursu pokrywany jest ze środków projektu.

Ważne daty

Czas trwania kursu: od października 2022 do czerwca 2023

Planowane rozpoczęcie zajęć: listopad 2022

Terminy zajęć: poniedziałki i czwartki 16:30-18:00

Prowadzący

Zajęcia przygotowujące do egzaminu na poziomie B1 będzie prowadzić mgr Ewa Tabaczyńska.

Zapisy

Ważne

Zapisy rozpoczną się 6 września 2022 i potrwają do 12 października 2022.

Aby zarejestrować się na wybrany kurs należy: 

  • zapoznać się z regulaminem kursów:
  • wysłać zgłoszenie poprzez formularz.
    Pamiętaj, aby odpowiednio uzasadnić swoje zgłoszenie. 

Test kwalifikacyjny

Kolejnym etapem rekrutacji będzie napisanie testu kwalifikacyjnego online 13 października 2022. Szczegółowa informacja zostanie przesłana do zarejestrowanych kandydatów.

Pytania związane z kursem prosimy przesyłać na adres: nerw.sjo@pw.edu.pl.

ZAPRASZAMY!