Kolejny kurs języka japońskiego w ramach projektu NERW rozpocznie się w semestrze zimowym 2021/2022. Nabór ruszy we wrześniu 2021.

Kto może zapisać się na zajęcia?

Na kurs zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, którzy: 

  • są studentami ostatnich czterech semestrów studiów I lub II stopnia;
    (podczas pierwszego semestru kursu uczestnik musi być studentem Politechniki, natomiast ukończyć może go już jako absolwent)
  • mają zrealizowane co najmniej 60 godzin nauki języka obcego na Politechnice Warszawskiej lub w przypadku studiów II stopnia – w czasie studiów I stopnia);
  • odpowiednio umotywują chęć nauki języka japońskiego w formularzu zgłoszeniowym.

Zajęcia

Kurs obejmuje 120 godzin nauki języka japońskiego od podstaw do poziomu A2 i trwa 2 semestry po 60 godzin zajęć w semestrze.

Kurs kończy się egzaminem certyfikatowym Japanese Language Proficiency Test N5.

Koszt egzaminu oraz podręczników używanych w trakcie kursu pokrywany jest ze środków projektu.

Ważne daty

Czas trwania kursu: od października 2021 do czerwca 2022

Planowane rozpoczęcie zajęć: październik 2021

Terminy zajęć: poniedziałki i piątki 14:15-15:45

Tryb zajęć w semestrze zimowym 2021/2022 uzależniony jest od decyzji Rektora PW.

Zapisy

Termin zapisów

Zapisy na kurs języka japońskiego rozpoczną się 3 września 2021 i potrwają do 5 października 2021.

Aby zarejestrować się na wybrany kurs należy: 

  • zapoznać się z regulaminem kursów:
  • wysłać zgłoszenie poprzez formularz na stronie internetowej (link dostępny wkrótce).
    Pamiętaj, aby odpowiednio uzasadnić swoje zgłoszenie. 

Pytania związane z kursem prosimy przesyłać na adres: nerw.sjo@pw.edu.pl.

ZAPRASZAMY!