Uwaga

Nie prowadzimy nowego naboru na kurs języka japońskiego. Kurs zakończył się w czerwcu 2022.

Kto może zapisać się na zajęcia?

Na kurs zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, którzy: 

  • są studentami ostatnich czterech semestrów studiów I lub II stopnia;
    (podczas pierwszego semestru kursu uczestnik musi być studentem Politechniki, natomiast ukończyć może go już jako absolwent)
  • mają zrealizowane co najmniej 60 godzin nauki języka obcego na Politechnice Warszawskiej lub w przypadku studiów II stopnia – w czasie studiów I stopnia);
  • odpowiednio umotywują chęć nauki języka japońskiego w formularzu zgłoszeniowym.

Zajęcia

Kurs obejmuje 120 godzin nauki języka japońskiego od podstaw do poziomu A2 i trwa 2 semestry po 60 godzin zajęć w semestrze.

Kurs kończy się egzaminem certyfikatowym Japanese Language Proficiency Test N5.

Koszt egzaminu oraz podręczników używanych w trakcie kursu pokrywany jest ze środków projektu.

Ważne daty

Czas trwania kursu: od października 2021 do czerwca 2022

Planowane rozpoczęcie zajęć: październik 2021

Terminy zajęć: poniedziałki i piątki 14:15-15:45

Prowadzący

Zajęcia przygotowujące do egzaminu Japanese Language Proficiency Test N5 będzie prowadzić mgr Ewa Strebeyko.

Zapisy

Uwaga

Zapisy na kurs języka japońskiego zostały przedłużone do 12 października 2021.

Aby zarejestrować się na wybrany kurs należy: 

  • zapoznać się z regulaminem kursów:

Pytania związane z kursem prosimy przesyłać na adres: nerw.sjo@pw.edu.pl.

ZAPRASZAMY!