Semestr zimowy 2020/2021

UWAGA

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia będą kontynuowane w formie zdalnej.

Nie prowadzimy nowego naboru na kurs języka hiszpańskiego. Nabór został zakończony w lutym 2020.

Podstawowe informacje o kursie

Poziom: od A0;  zakończony egzaminem DELE A2
Termin: 02.2020 – 07.2021
Zajęcia odbywają się przez 3 kolejne semestry od 02.2020. Na każdy semestr składa się 60h ( łącznie przez 3 semestry 180 godzin).
Nabór: styczeń 2020

Zajęcia

Kurs obejmuje 180 godzin nauki języka hiszpańskiego od podstaw  do poziomu A2 i trwa 3 semestry, po 60 godzin zajęć w semestrze.

Kurs kończy  się egzaminem certyfikatowym DELE A2. 

Koszt egzaminu oraz podręczników używanych w trakcie kursu pokrywany jest ze środków projektu.

W zajęciach uczestniczy 12 studentów Politechniki Warszawskiej.

Termin zajęć

Termin kursu: od lutego 2020 do czerwca 2021

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 18.15-19.45 w Gmachu Głównym PW.