Uwaga

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 będą odbywać się stacjonarnie.

Kto może zapisać się na zajęcia?

Na kurs zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, którzy: 

  • są studentami ostatnich czterech semestrów studiów I lub II stopnia;
    (podczas pierwszego semestru kursu uczestnik musi być studentem Politechniki, natomiast ukończyć może go już jako absolwent)
  • posługują się językiem francuskim na poziomie A1 i uzyskają odpowiedni wynik testu kwalifikacyjnego;
  • odpowiednio umotywują chęć nauki języka francuskiego w formularzu zgłoszeniowym.

Zajęcia

Kurs obejmuje 120 godzin nauki języka francuskiego od poziomu A1 do poziomu A2 i trwa 2 semestry, po 60 godzin zajęć w semestrze.

Kurs kończy się egzaminem certyfikatowym DELF A2. 

Koszt egzaminu oraz podręczników używanych w trakcie kursu pokrywany jest ze środków projektu.

Ważne daty

Czas trwania kursu: od października 2021 do czerwca 2022

Planowane rozpoczęcie zajęć: październik 2021

Terminy zajęć: środy 8:30-10:00 i piątki 8:30-10:00

Prowadzący

Zajęcia przygotowujące do egzaminu DELF A2 będzie prowadzić dr Katarzyna Marchel.

Zapisy

Aby zarejestrować się na wybrany kurs należy: 

  • zapoznać się z regulaminem kursów:

Uwaga

Zapisy na kurs języka francuskiego zostały przedłużone do 12 października 2021.

Test kwalifikacyjny

Kolejnym etapem rekrutacji będzie napisanie testu kwalifikacyjnego online w dniu 13 października 2021 o godz. 18:00. Szczegółowa informacja zostanie przesłana do zarejestrowanych kandydatów.

Pytania związane z kursem prosimy przesyłać na adres: nerw.sjo@pw.edu.pl.

ZAPRASZAMY!