Informacje ogólne – egzamin C1 General Do egzaminu C1 General mogą przystąpić chętni…


Author:
logo
SJO PW

Informacje ogólne – egzamin C1 General

Do egzaminu C1 General mogą przystąpić chętni studenci, którzy zaliczyli minimum 2 moduły (60 godzin) kursu LT-C1 w SJO PW.

Egzamin C1 z języka ogólnego nie jest przeznaczony dla studentów studiów anglojęzycznych.

Termin egzaminu

Część pisemna: 16.01.2023 (poniedziałek) w godz. 16:00-18:30

Część ustna: 19.01.2023 (czwartek) od godz. 16:00

O egzaminie C1 General

  • Szczegółowe informacje dotyczące struktury egzaminu, zasad, wymagań i przykładowy egzamin pisemny na poziomie C1 z języka angielskiego ogólnego są dostępne na stronie Egzamin C1 General.
  • Zaliczenie egzaminu zostanie potwierdzone wpisem oceny do indeksu. Na życzenie studenta SJO PW wyda certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu z języka ogólnego na poziomie C1.

Zapisy i opłata

Zapisy na egzamin

Zapisy odbędą się w dniach 9.01-12.01.2023.

Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty w wysokości 102 zł na konto SJO PW. Numer konta dostępny jest na stronie Kontakt.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl.

Uwaga!

Egzamin C1 z języka ogólnego NIE jest przeznaczony dla studentów studiów anglojęzycznych – nie zwalnia studentów studiów anglojęzycznych z konieczności zaliczenia kursu Academic English ani z obowiązku zdania egzaminu końcowego C1 Academic.