Stypendia DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD: Deutscher Akademischer Austauschdienst) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców.

Programy DAAD są skierowane do wszystkich krajów i obejmują wszystkie dziedziny nauki. Polska należy do najważniejszych europejskich partnerów DAAD. Do tej pory stypendia DAAD otrzymało prawie 70.000 osób z Polski. Ponadto w 1997 roku jako jedno z 14 przedstawicielstw na całym świecie zostało założone Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie, którego celem jest utrzymywanie bliskich stosunków z polskimi szkołami wyższymi.

Oferta stypendialna DAAD jest skierowana do studentów (począwszy od drugiego roku studiów), absolwentów, doktorantów oraz naukowców. Wśród osób związanych z Politechniką Warszawską szczególnym zainteresowaniem cieszą się:

Stypendia dla studentów (od drugiego roku studiów):

  • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów
  • Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

Stypendia dla absolwentów (licencjat, inżynier, magister):

  • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
  • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (w tym architektura)

Stypendia dla doktorantów

  • Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów

Terminy składania wniosków: zazwyczaj jesienią na następny rok akademicki/letnią przerwę semestralną (w przypadku kursów wakacyjnych). Dokładne informacje o terminach znajdują się na stronie DAAD w zakładce.

Szczegółowe informacje o wszystkich wymienionych programach stypendialnych, dalszych stypendiach oraz o szkolnictwie wyższym i nauce w Niemczech znajdą się na stronie Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie: www.daad.pl.

Radą i pomocą we wszelkich pytaniach związanych z programem stypendialnym, procesem aplikacyjnym itp. służy przedstawicielka DAAD (tzw. lektorka DAAD) na Politechnice Warszawskiej (Studium Języków Obcych):

Jan-Moritz Bogdanovic, dyżur: sprawdź
e-mail: jan.bogdanovic@pw.edu.pl

Informacji o studiach i badaniach naukowych w Niemczech oraz o stypendiach dla Polaków udzielają także wszyscy pracownicy Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie.
Pod adres Przedstawicielstwa również należy kierować wnioski o stypendium:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa
tel: 22 617 48 47, 22 616 13 08
e-mail: daad@daad.pl
strona: www.daad.pl