Egzamin B2 (ACERT)

Termin kolejnego ogólnouczelnianego egzaminu pisemnego B2: 17.06.2020

Egzamin B2  – informacje i terminarz

Egzamin B2   w krótkich pytaniach i odpowiedziach


Studia niestacjonarne (zaoczne):   

Termin egzaminu pisemnego B2 dla studentów niestacjonarnych: 7.06.2020 

Wyniki Egzaminu B2 na studiach zaocznych dla wydziału: AiNS, Elektryczny, GiK,
Inż. Lądowa, Inż. Produkcji, Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Mechatronika, MEiL, Transport, Zarządzania