Egzamin B2

Termin najbliższego ogólnouczelnianego egzaminu pisemnego B2:

26.01.2019

Egzamin B2  – informacje i terminarz

Egzamin B2   w krótkich pytaniach i odpowiedziach


Termin kolejnego ogólnouczelnianego egzaminu pisemnego B2: 26.01.2019


Studia niestacjonarne (zaoczne):

Informacje dotyczące Egzaminu B2 dla studentów studiów zaocznych wydziałów:
AiNS, Elektryczny, GiK, Inż. Lądowa, Inż. Produkcji, Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inż. Środowiska , MEiL,  Mechatronika, Transport, Zarządzania

Wyniki Egzaminu B2 na studiach zaocznych dla wydziału: AiNS, Elektryczny, GiK,
Inż. LądowaInż. Produkcji, Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i InżynieriiŚrodowiska, Mechatronika, MEiL,  Transport, Zarządzania