SERMO to Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych. Powstało w 2006 roku i od tego czasu…


Author:
logo
SJO PW

SERMO to Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych. Powstało w 2006 roku i od tego czasu prężnie rozwija swoją działalność.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia SERMO

Na Walnym Zebraniu członków, które odbyło się 24 listopada 2022 r. w Łodzi, wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

  • Prezes – Lucyna Skwarko, Politechnika Warszawska
  • Wice-Prezes – Joanna Patan, Politechnika Koszalińska
  • Sekretarz – Jolanta Wielgus, Politechnika Gdańska
  • Skarbnik – Iwona Frankiewicz, Politechnika Wrocławska
  • Specjalista ds. PR – Mirosława Ropelewska, Politechnika Warszawska

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Małgorzata Rachwalska-Mitas, Politechnika Śląska
  • Mirosława Knapik-Jach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Agnieszka Dudzik, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Gratulujemy wszystkim wybranym do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i życzymy wielu sukcesów!

Więcej informacji o działalności stowarzyszenia znajduje się na stronie SERMO – Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych.