Studia stacjonarne

Informacje dla studentów wszystkich wydziałów

Uwaga: studenci którzy rozpoczynają/kontynuują lektoraty przed B2 z j. angielskiego nie zapisują się do grup przez system SJO

Liczba godzin języka obcego na poszczególnych wydziałach

Dyżury osób odpowiedzialnych za organizację zajęć językowych na wydziałach

Terminy testów modułowych na semestr zim. 2019/20


Informacje dotyczące terminów testu diagnostycznego na poszczególnych wydziałach oraz podziału na grupy w semestrze: zimowy 2019/20

AiNS Informacje o zajęciach, Podział na grupy
ArchitekturaInformacje teście diagnostycznym, I rok, II rok, Podział na grupy (I rok) 
ChemiaInformacje o zajęciach
EiTI Podział na grupy – kontynuacja, Podział na grupy – nowe, Rozkład zajęć
Elektryczny Informacje dla: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika
Fizyka Rozkład zajęć
GiK i GP
IChiP
IBHiIŚInformacje dla: I rok, II rok, III rok, Podział na grupy: II rok, III rok (M10*/11*)
Inż. Lądowa – Informacje dla: sem. 3, sem. 5
Inż. MateriałowaInformacje o dyżurach, Podział na grupy
Inż. ProdukcjiInformacje o zajęciach
MechatronikaInformacje o zajęciach i podział na grupy
MiNI Rozkład zajęć
MEiL
SiMR – Informacje o zajęciach: III sem. i V sem.
Transport – 
ZarządzanieInformacje o zajęciach