Studia stacjonarne

Informacje dla studentów wszystkich wydziałów

Uwaga: studenci którzy rozpoczynają/kontynuują lektoraty przed B2 z j. angielskiego nie zapisują się do grup przez system SJO

Liczba godzin języka obcego na poszczególnych wydziałach

Dyżury osób odpowiedzialnych za organizację zajęć językowych na wydziałach

Terminy testów modułowych na semestr zim. 2019/20


Informacje dotyczące terminów testu diagnostycznego na poszczególnych wydziałach oraz podziału na grupy w semestrze: zimowy 2019/20

AiNS – Terminy testu diagnostycznego: 7.12 – 15.12, Informacje o zajęciach, Podział na grupy
ArchitekturaInformacje teście diagnostycznym, I rok, II rok, Podział na grupy (I rok) 
Chemia – Terminy testu diagnostycznego: 14.12 – 22.12, Informacje o zajęciach
EiTI – Terminy testu diagnostycznego: 14.12 – 22.12, Podział na grupy – kontynuacja, Podział na grupy – nowe, Rozkład zajęć
Elektryczny Informacje dla: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika
Fizyka – Terminy testu diagnostycznego: 14.12 – 22.12, Rozkład zajęć
GiK i GPTerminy testu diagnostycznego: 23.11 – 1.12
IChiPTerminy testu diagnostycznego: 23.11 – 1.12
IBHiIŚInformacje dla: I rok, II rok, III rok, Podział na grupy: II rok, III rok (M10*/11*)
Inż. Lądowa – Informacje dla: sem. 3, sem. 5
Inż. MateriałowaTerminy testu diagnostycznego: 7.12 – 20.12, Informacje o dyżurach, Podział na grupy
Inż. Produkcji – Terminy testu diagnostycznego: 30.11 – 8.12, Informacje o zajęciach
MechatronikaInformacje o zajęciach i podział na grupy
MiNI -Terminy testu diagnostycznego: 30.11 – 8.12, Rozkład zajęć
MEiL – Terminy testu diagnostycznego: 23.11 – 1.12
SiMR – Informacje o zajęciach: III sem. i V sem.
Transport Terminy testu diagnostycznego: 30.11 – 8.12
ZarządzanieTerminy testu diagnostycznego: 7.12 – 15.12, Informacje o zajęciach