Studia niestacjonarne

Informacje dla studentów wszystkich wydziałów

Dyżury lektorów i Kierowników zespołów

Informacja na temat terminu Egzaminu pisemnego B2  – studia niestacjonarne I stopnia

Informacja dotycząca organizacji zajęć z języków obcych

Liczba godzin języka obcego na poszczególnych wydziałach

Rozkład godzin modułów na wydziałach

Terminy testów modułowych na rok akad. 2019/2020

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych powtarzających lektoraty

Informacje dotyczące Egzaminu B2


Informacje dotyczące testu diagnostycznego na poszczególnych wydziałach:

AiNS – Daty testu diagn., Wyniki i podział na grupy
Architektura
Chemia
EiTI
Elektryczny – Daty testu diagn. , Wyniki i podział na grupy
Fizyka
GiK i GP – Daty testu diagn., Wyniki i podział na grupy
IChiP
Inż. Lądowa – Daty testu diagn.:, Wyniki i podział na grupy
Inż. Materiałowa
Inż. Produkcji – Daty testu diagn.: , Wyniki i podział na grupy
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inż. Środowiska– Daty testu diagn., Wyniki i podział na grupy
Mechatronika – Daty testu diagn.: , Wyniki i podział na grupy
MiNI
MEiL
SiMR
Transport – Daty testu diagn.: , Wyniki i podział na grupy
Zarządzanie – Daty testu diagn., Wyniki i podział na grupy