Informacje ogólne

W roku akademickim 2020/2021 w ramach projektu NERW 2 PW organizowane są wyjazdowe kursy języka metodyczne dla pracowników dydaktycznych SJO PW z języków:

  • angielskiego,
  • niemieckiego,
  • włoskiego,
  • hiszpańskiego,
  • francuskiego.

Celem kursów dla pracowników dydaktycznych SJO jest podniesienie kompetencji metodycznych kadry oraz wprowadzenie nowoczesnych form nauczania.

Ważne dokumenty

Formularz w formacie pdf należy pobrać, wypełnić na komputerze, zapisać, a potem wysłać na adres nerw.sjo@pw.edu.pl.

Zgłoszenia

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres nerw.sjo@pw.edu.pl do 15.06.2021.