Informacje ogólne

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w swojej pracy posługują się językiem angielskim.

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych uczestników tak, aby mogli swobodnie komunikować się, prowadzić korespondencję oraz dokumentację w języku angielskim.

Kurs przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie A2+/B1.

Zajęcia

Kurs obejmuje 120 godzin zajęć. Zajęcia na kursie trwają dwa semestry – od października 2022 do czerwca 2023. W każdym semestrze realizowanych jest 60 godzin zajęć.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i środy w godz. 8:30-10:00.

Planowana liczebność grupy: 8-12 osób.

Studium zapewnia podręczniki.

Ważne

Planowane rozpoczęcie zajęć na kursie: październik 2022

Zapisy

Na kurs zapisać się mogą pracownicy administracyjni Politechniki Warszawskiej, którzy:

  • znają język angielski na poziomie A2+/B1;
  • wypełnią test kwalifikacyjny i uzyskają odpowiedni wynik kwalifikujący do grupy;
  • uzyskają zgodę przełożonego na uczestnictwo w kursie;
  • podpiszą wymagane przepisami dot. kursów realizowanych w ramach projektów UE oświadczenia.

Termin zapisów

Zapisy zostały przedłużone do 24 października 2022.

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy poprzez formularz.

Regulamin

Przed rejestracją prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.

Kontakt

Pytania związane z kursem prosimy przesyłać na adres: nerw.sjo@pw.edu.pl.

ZAPRASZAMY!