Drodzy Studenci! Zapraszamy na kurs projektowy Język włoski z Architekturą/Projekty Współczesnej Architektury Mediolanu przygotowany we współpracy…


Author:
logo
SJO PW

Drodzy Studenci!

Zapraszamy na kurs projektowy Język włoski z Architekturą/Projekty Współczesnej Architektury Mediolanu przygotowany we współpracy z Politechniką w Mediolanie z udziałem gości z uczelni mediolańskiej. Lektorat jest dostępny w ofercie lektoratów tematycznych Studium Języków Obcych w semestrze letnim 2023/24.

Nazwa kursu

Język włoski z Architekturą/Projekty Współczesnej Architektury Mediolanu

Cele kursu

 • Praca projektowa w małych grupach: nabycie podstawowych umiejętności opisywania projektu architektonicznego w języku włoskim.
 • Goście z Politechniki w Mediolanie/spotkania w języku włoskim i angielskim/.
 • Spotkanie z Profesorem Architektury POLIMI na temat architektury współczesnej Mediolanu.
 • Poznanie najważniejszych budowli architektury współczesnej Mediolanu.
 • Spotkanie z przedstawicielami Centrum Współpracy Międzynarodowej POLIMI.
 • Spotkanie ze studentem Politechniki w Mediolanie przebywającym na Erasmusie na Politechnice w Warszawie.

Kurs oferuje poszerzenie umiejętności leksykalnych:

 • z zakresu architektury: rodzaje budowli, barwy, kształty, materiały budowlane i wykończeniowe, style architektoniczne;
 • pomagających w komunikacji z przyszłymi klientami w środowisku pracy architekta;
 • związanych ze studiowaniem na włoskiej uczelni.

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych potrzebnych:

 • w przyszłej pracy architekta;
 • w studiowaniu na włoskiej uczelni;
 • w pracy projektowej;
 • w pracy w grupie.

Rozwijanie wszystkich umiejętności językowych związanych z materiałami audiowizualnymi z dziedziny architektury.

Lektorat znajduje się w ofercie lektoratów tematycznych SJO na semester letni 2023/24.

Wymagania wstępne

 • Wymagana podstawowa znajomość języka włoskiego /poziom A1+, A2/
 • oraz znajomość języka angielskiego /poziom B1+, B2/.

Termin zajęć

Wtorki, godz. 16:15-17:45

Kryteria oceny

 • Praca w grupie nad projektem podczas zajęć. 
 • Zaprezentowanie wyników pracy projektowej w grupie.
 • Regularna obecność na zajęcia- aktywny udział w zajęciach.

Prowadzący

mgr Magda Turowska

Jak aplikować?

Zapisy przez system USOSweb. Kurs oferowany w ramach lektoratów tematycznych.