Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD: Deutscher Akademischer Austauschdienst) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców.

Programy DAAD są skierowane do wszystkich krajów i obejmują wszystkie dziedziny nauki. Polska należy do najważniejszych europejskich partnerów DAAD. Do tej pory stypendia DAAD otrzymało prawie 70.000 osób z Polski. Ponadto w 1997 roku jako jedno z 14 przedstawicielstw na całym świecie zostało założone Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie, którego celem jest utrzymywanie bliskich stosunków z polskimi szkołami wyższymi.

Oferta stypendialna DAAD (zob. www.daad.pl) jest skierowana do studentów (począwszy od drugiego roku studiów), absolwentów, doktorantów oraz naukowców. Wśród osób związanych z Politechniką Warszawską szczególnym zainteresowaniem cieszą się:

 

Stypendia dla studentów (od drugiego roku studiów):

 

·         Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów

·         Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

 

Stypendia dla absolwentów (licencjat, inżynier, magister):

 

·         Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

·         Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (w tym architektura)

 

Stypendia dla doktorantów:

 

·         Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów

 

Terminy składania wniosków: zazwyczaj jesienią na następny rok akademicki/letnią przerwę semestralną (w przypadku kursów wakacyjnych). Dokładne informacje o terminach znajdują się na stronie DAAD w zakładce.

 

Szczegółowe informacje o wszystkich wymienionych programach stypendialnych, dalszych stypendiach oraz o szkolnictwie wyższym i nauce w Niemczech znajdą się na stronie Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie: www.daad.pl.

 

Radą i pomocą we wszelkich pytaniach związanych z programem stypendialnym, procesem aplikacyjnym itp. służy przedstawicielka DAAD (tzw. lektorka DAAD) na Politechnice Warszawskiej (Studium Języków Obcych):

 

Mareike Schmidt, mareike.schmidt@daad.pl 

(konsultacje por. www.sjo.pw.edu.pl)

 

Informacji o studiach i badaniach naukowych w Niemczech oraz o stypendiach dla Polaków udzielają także wszyscy pracownicy Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie. Pod adres Przedstawicielstwa również należy kierować wnioski o stypendium:

 

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Przedstawicielstwo w Warszawie

ul. Czeska 24/2

03-902 Warszawa

022-617 48 47 // 022-616 13 08

daad@daad.pl

www.daad.pl