Studia niestacjonarne

Zespół dydaktyczny lektorów studiów niestacjonarnych

Kierownik Zespołu Lektorów

mgr Iwona KUCHARZYSZYN
Wydziały / Języki: wszystkie wydziały i języki
tel. w. 7306, Gmach Główny, pok. 405/1,
e-mail: ikucharzyszyn@o2.pl

Lektorzy języka angielskiego

mgr Chmielecki-Trzaska Tomasz

mgr Chmielecki-Trzaska Tomasz

e-mail: cttomasz@gmail.com

mgr Fronc Elżbieta

mgr Fronc Elżbieta

e-mail: froe1@poczta.onet.pl

mgr Gajzlerska Ewa

mgr Gajzlerska Ewa

e-mail: gajzlerska@interia.pl

mgr Januszewska Aleksandra

mgr Januszewska Aleksandra

e-mail: ojanu@gazeta.pl

mgr Jurek Joanna

mgr Jurek Joanna

e-mail: j.jurek@sjo.pw.edu.pl

mgr Kucharzyszyn Iwona

mgr Kucharzyszyn Iwona

e-mail: ikucharzyszyn@o2.pl

mgr Lokwenc Magdalena

mgr Lokwenc Magdalena

e-mail: magdam11@wp.pl

mgr Markiewicz Hanna

mgr Markiewicz Hanna

e-mail: h.markiewicz@sjo.pw.edu.pl

mgr Mirowska Joanna

mgr Mirowska Joanna

e-mail: joannamirowska@gmail.com

mgr Olszewska Barbara

mgr Olszewska Barbara

e-mail: basia.olszewska@gmail.com

mgr Okólski Michał

mgr Okólski Michał

e-mail: michal.okolski@gmail.com

mgr Panasiuk Julia

mgr Panasiuk Julia

e-mail: glasseson@wp.pl

mgr Pawłowska Anita

mgr Pawłowska Anita

e-mail: anitaweronika@wp.pl

mgr Przybyła Bożena

mgr Przybyła Bożena

e-mail: bozena.przybyla@gmail.com

mgr Słomczyńska Małgorzata

mgr Słomczyńska Małgorzata

e-mail: slomczynska.ma@gmail.com

mgr Słowińska Elżbieta

mgr Słowińska Elżbieta

e-mail: ela.slowinska@interia.eu

mgr Soczówka Anna

mgr Soczówka Anna

e-mail: anna.soczowka@gmail.com

mgr Sołtyska Danuta

mgr Sołtyska Danuta

e-mail: d.soltyska@sjo.pw.edu.pl

mgr Szadkowska Barbara

mgr Szadkowska Barbara

e-mail: bszadkowska@op.pl

mgr Szymańska Joanna

mgr Szymańska Joanna

e-mail: asap@post.pl

mgr Urbańska-Ryszkiewicz Aleksandra

mgr Urbańska-Ryszkiewicz Aleksandra

e-mail: alryszkiewicz@gmail.com

mgr Wesołowska Katarzyna

mgr Wesołowska Katarzyna

e-mail: kwesolowska@icloud.com

mgr Witczak Małgorzata

mgr Witczak Małgorzata

e-mail: m.witczak@sjo.pw.edu.pl

mgr Żygadło Arkadiusz

mgr Żygadło Arkadiusz

e-mail: a.zygadlo@poczta.onet.eu

 

Lektorzy języka niemieckiego

mgr Dudzińska-Przerwa Bogusława

mgr Dudzińska-Przerwa Bogusława

e-mail: boguslawadudzinska@wp.pl

mgr Mizak-Witkowska Renata

mgr Mizak-Witkowska Renata

e-mail: renatchen@wp.pl

mgr Szadkowska Ewa

mgr Szadkowska Ewa

e-mail: ewaszad@op.pl

mgr Tabaczyńska Ewa

mgr Tabaczyńska Ewa

e-mail: etabaczynska@gazeta.pl

 

Lektorzy języka rosyjskiego

mgr Drzewińska Anna

mgr Drzewińska Anna

e-mail: adrzew@poczta.onet.pl

mgr Dunaj Andrzej

mgr Dunaj Andrzej

e-mail: brat_andrzej@interia.pl

mgr Zawadzka Barbara

mgr Zawadzka Barbara

e-mail: basia.zawadzka1@gmail.com