Język polski i rosyjski

Zespół dydaktyczny lektorów języka polskiego i rosyjskiego

Kierownik Zespołu Lektorów

mgr Jakubowska Agnieszka

tel. (22) 2347306, Gmach Główny, pok. 405/1,
e-mail: agnieszka.jakubowska@pw.edu.pl

Lektorzy języka rosyjskiego

mgr Drzewińska Anna

mgr Drzewińska Anna

e-mail: anna.drzewinska@pw.edu.pl

mgr Dunaj Andrzej

mgr Dunaj Andrzej

e-mail: andrzej.dunaj@pw.edu.pl

mgr Jakubowska Agnieszka

mgr Jakubowska Agnieszka

e-mail: agnieszka.jakubowska@pw.edu.pl

mgr Zawadzka Barbara

mgr Zawadzka Barbara

e-mail: barbara.zawadzka@pw.edu.pl

 

Lektorzy języka polskiego

mgr Dunaj Andrzej

mgr Dunaj Andrzej

e-mail: andrzej.dunaj@pw.edu.pl

mgr Szpak Marta – koordynator lektoratów jęz. polskiego

mgr Szpak Marta

e-mail: marta.szpak@pw.edu.pl