Język niemiecki

Zespół dydaktyczny lektorów języka niemieckiego

Kierownik Zespołu Lektorów

mgr Katarzyna WALCZAK-POPEK
tel. (22) 2347306, Gmach Główny, pok. 405/1,
e-mail: katarzyna.walczak@pw.edu.pl

mgr Bogdanovic Jan-Moritz

mgr Bogdanovic Jan-Moritz

e-mail: jan.bogdanovic@pw.edu.pl

dr Bruncz Dariusz

dr Bruncz Dariusz

e-mail: dariusz.bruncz@pw.edu.pl

mgr Gϋnthör-Ciążyńska Olga

mgr Gϋnthör-Ciążyńska Olga

e-mail: olga.gunthor@pw.edu.pl

mgr Łoda Adam

mgr Łoda Adam

e-mail: adam.loda@pw.edu.pl

mgr Mizak-Witkowska Renata

mgr Mizak-Witkowska Renata

e-mail: renatchen@wp.pl

mgr Skwarko Lucyna

mgr Skwarko Lucyna

e-mail: lucyna.skwarko@pw.edu.pl

mgr Tabaczyńska Ewa

mgr Tabaczyńska Ewa

e-mail: ewa.tabaczynska@pw.edu.pl

mgr Walczak-Popek Katarzyna

mgr Walczak-Popek Katarzyna

e-mail: katarzyna.walczak@pw.edu.pl

mgr Urbańska-Ryszkiewicz Aleksandra – Język szwedzki

mgr Urbańska-Ryszkiewicz Aleksandra

e-mail: aleksandra.ryszkiewicz@pw.edu.pl