Studium Języków Obcych

Podstawowe informacje

Studium Języków Obcych jest jednostką pozawydziałową Politechniki Warszawskiej, działającą w takiej formie nieprzerwanie od 1953 roku. Obecnie SJO zatrudnia 134 nauczycieli 9 języków, z czego 53 na stanowisku starszych wykładowców, 15 wykładowców i 26 lektorów, pozostali są zatrudniani na umowy cywilno – prawne na stanowiskach lektorów.

Głównym zadaniem Studium jest prowadzenie zajęć dla studentów w ramach godzin, przeznaczonych w planie studiów na naukę języków obcych. Prowadzimy kursy na 18 wydziałach PW na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich w formie zajęć programowych przygotowujących do egzaminów, oraz w formie zajęć wybieranych z szerokiej, wielotematycznej oferty kursów poegzaminacyjnych.

W każdym semestrze Studium organizuje zajęcia dla około 10 000 studentów, wykonując dla nich ponad 20 000 godzin. W sesji egzaminacyjnej do egzaminu B2 łącznie ze wszystkich języków przystępuje każdorazowo ok. 2000 studentów.

Na uwagę zasługuje niezwykle bogata oferta Studium w zakresie tzw. Lektoratów Tematycznych (ok. 150 oferowanych na semestr), dostępnych dla studentów, którzy zdali obowiązkowy egzamin na poziomie B2. Są to w głównej mierze zajęcia z języka technicznego stworzone dla studentów poszczególnych wydziałów, czy nawet kierunków.

W strukturze SJO działają też dwie jednostki komercyjne – Ośrodek Języka Angielskiego oraz Ośrodek Języka Polskiego. Jednostki te oferują płatne kursy językowe różnego rodzaju (w tym roczne kursy języka angielskiego i polskiego), przygotowujące obcokrajowców do podjęcia studiów w języku angielskim i polskim. W OJA oferowane są także tzw. Kursy pościgowe dla studentów, którym liczba godzin, przeznaczona w trakcie studiów na naukę języków obcych, nie wystarcza na przygotowanie się do obowiązkowego egzaminu na poziomie B2 z wybranego języka obcego.

Studium Języków Obcych jest licencjonowanym ośrodkiem egzaminacyjnym egzaminu PTE General (Pearson) oraz egzaminu z języka technicznego Mondiale Technical English Test (Mondiale Testing GmbH).

W Studium można też uzyskać poświadczenie biegłości językowej wymagane od studentów chcących wziąć udział w wymianach zagranicznych lub w międzyuczelnianych projektach.