Zapisy na zajęcia z języków obcych

SEMESTR LETNI 2018/2019
W zajęciach mogą uczestniczyć nieodpłatnie doktoranci, którzy otrzymają zlecenie ze swojego wydziału. Osoby bez skierowania mogą uczestniczyć w zajęciach odpłatnie.

OFERTA język angielski dla doktorantów PW:

      JĘZYK        LEKTOR           PROWADZĄCY    DZIEŃ    GODZ.  Poziom*               Uwagi  
angielski dr Tobiasz Cwynar środa 12.15-13.45 B2+/C1 międzywydziałowa  
angielski dr Tobiasz Cwynar piątek 14.15-15.45 B2+/C1 międzywydziałowa  
angielski dr Magdalena Walenta środa 14.00-15.30 B2+/C1 dla Wydziału Architektury   zapisy na      wydziale
angielski mgr Witold Chromcewicz wtorek 14.30- 16.00 B2+ międzywydziałowa  

*poziom zajęć jest uzależniony od poziomu zapisanych kursantów

Oferta dla doktorantów, którzy chcą dołączyć do grup studenckich:
Lektoraty Tematyczne (oferta w pliku pdf)
Zajęcia z języka technicznego, najczęściej przeznaczone dla konkretnego wydziału oraz lektoraty ogólne na poziomie powyżej B2. 

Lektoraty – inne języki (inne niż angielski)
Język ogólny, wszystkie oferowane w SJO języki.

Sposób zapisów:
1. Proszę o wybranie lektoratu z oferty dla doktorantów i wypełnienie karty zgłoszenia.
2. Kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres: elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl lub złożyć w pok. 419 w Gmachu Głównym.
3. Po przesłaniu zgłoszenia mailem zostanie odesłane potwierdzenie zapisu na lektorat.
4. Przed rozpoczęciem zajęć proszę o dostarczenie do pok. 419 w Gmachu Głównym zlecenia z podpisem i pieczątką od swojego Kierownika Studium Doktoranckiego lub Dziekana Wydziału. W przypadku niedostarczenia zlecenia zajęcia będą odpłatne.

Terminarz zapisów:
Zgłoszenia są przyjmowane od 11 lutego do 4 marca.
Początek zajęć:  od 25 lutego.

Rezygnacja:
Doktoranci, którzy zgłosili się na lektorat, mogą z niego zrezygnować w ciągu 2 pierwszych tygodni zajęć. Rezygnację należy zgłosić elektronicznie na adres podany powyżej lub bezpośrednio do lektora, prowadzącego zajęcia. 

Uwaga :
Przypominamy, iż warunkiem uczęszczania doktoranta na zajęcia nieodpłatnie jest dostarczenie (w terminie zapisów) zlecenia z podpisem i pieczątką od swojego Kierownika Studium Doktoranckiego lub Dziekana Wydziału.