Studia anglojęzyczne

Zajęcia z języka obcego na wydziałach

A FLOWCHART FOR FOREIGN LANGUAGES AT ENGLISH-MEDIUM STUDIES AT WUT

C1 Exam in Academic English: informacje

Assessment criteria for C1 Academic Writing
Exemption from C1 Academic Exam

⇒ C1 Academic Exam – Sample:
Exam, Key;
• Listening: Intro Task 1, Task 1, Intro Task 2, Task 2, Audio script

Informacje dla studentów poszczególnych wydziałów:

EiTI
– Osoba odpowiedzialna za studia anglojęzyczne – mgr Monika Kulińska-Trigonidi
Języki obce w programie studiów anglojęzycznych na Wydz. EiTI

Elektryczny
– Osoba odpowiedzialna za studia anglojęzyczne – mgr Tomasz Chmielecki-Trzaska
– Języki obce w programie studiów anglojęzycznych na Wydz. Elektr.:
dla studentów którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2013/2014
dla studentów którzy rozpoczęli studia od roku 2013/2014

Inż. Lądowej
– Osoba odpowiedzialna za studia anglojęzyczne – mgr Wiesława Barnaś
– Języki obce w programie studiów anglojęzycznych na Wydz. IL:
dla studentów którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2013/2014
dla studentów którzy rozpoczęli studia od roku 2013/2014

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inż. Środowiska
– Osoba odpowiedzialna za studia anglojęzyczne – dr Tobiasz Cwynar
Języki obce w programie studiów anglojęzycznych na Wydz. IŚ

Mechatronika
– Osoba odpowiedzialna za studia anglojęzyczne – mgr Joanna Szymańska
Języki obce w programie studiów anglojęzycznych na Wydz. Mechatr.

MEiL
– Osoba odpowiedzialna za studia anglojęzyczne – mgr Olga Pławska
Języki obce w programie studiów anglojęzycznych na Wydz. MEiL

MiNI
– Osoba odpowiedzialna za studia anglojęzyczne – mgr Aneta Dunn
Języki obce w programie studiów anglojęzycznych na Wydz. MiNI

SiMR
– Osoba odpowiedzialna za studia anglojęzyczne – mgr Joanna Szymańska
Języki obce w programie studiów anglojęzycznych na Wydz. SiMR