Rozpoczynający lektorat

Informacje dla studentów rozpoczynających lektoraty

Studia stacjonarne – instrukcja

Studia niestacjonarne – instrukcja


Test diagnostyczny – informacje ogólne

JAK I KIEDY WYKONAĆ TEST DIAGNOSTYCZNY?

• Wszystkie testy z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego są umieszczone na Platformie Edukacyjnej Moodle.
• System Moodle wysyła loginy i hasła do logowania na e-maile uczelniane.
• W razie problemów z logowaniem bardzo proszę napisać na adres: moodlesupport.sjo@pw.edu.pl.
• Test diagnostyczny z języka angielskiego należy wykonać w terminie wyznaczonym dla każdego z wydziałów. Daty otwarcia testu dla poszczególnych wydziałów oraz jego wyniki będą podane odpowiednio w zakładkach dla studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, oraz na stronach wydziałowych.
• Testy diagnostyczne z pozostałych języków można wykonać w jednym z dwóch terminów:
– w terminie testów diagnostycznych wyznaczonych dla studentów 1-ego lub 2-iego semestru – o ile w nadchodzącym semestrze chcemy podjąć naukę tego właśnie języka i zakończyć ją egzaminem B2;
– w sesji egzaminacyjnej przed kolejnym semestrem studiów – po zdaniu egzaminu B2 z języka angielskiego aby móc się zapisać na lektorat z dowolnego języka obcego innego niż angielski.
• Test diagnostyczny z języka angielskiego służy tylko określeniu poziomu studentów, którzy trafią do grup przygotowujących się do Egzaminu B2.
• Testy diagnostyczne z języków niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego służą dwóm celom – ­ pozwalają określić: poziom studentów, którzy chcą zapisać się do grup przygotowujących do Egzaminu B2 oraz poziom studentów, którzy zdali już egzamin na przykład z języka angielskiego i chcą uczyć się drugiego języka w ramach oferty poegzaminacyjnej.
• Testy diagnostyczne z języków hiszpańskiego i włoskiego służą tylko określeniu poziomu studentów, którzy chcą się zapisać na lektoraty z oferty poegzaminacyjnej na poziomie A1 lub A2. Ze względu na zbyt małą liczbę chętnych, zwykle z tych dwóch języków nie tworzą się grupy na poziomie B2 przygotowujące do Egzaminu. Studenci, którzy chcieliby zdawać Egzamin B2 z języka hiszpańskiego lub włoskiego, muszą przygotować się do niego we własnym zakresie. SJO zapewnia konsultacje lektorów.

UWAGA!
Studenci chcący uczyć się w ramach oferty po B2 języków innych niż te wymienione powyżej (np. japońskiego, chińskiego czy też angielskiego na niższych poziomach), zapisują się na odpowiedni lektorat poprzez stronę SJO, bez konieczności wykonania testu diagnostycznego.