Powtarzający lektorat

Informacje dla repetentów

Informacje dla studentów studiów stacjonarnych, którzy muszą powtórzyć moduł(y) z jęz. angielskiego z powodu niezaliczenia semestru.

Aby powtórzyć moduł(y), należy sprawdzić w tabeli w jakich godzinach i gdzie odbywają się zajęcia, a następnie po wybraniu odpowiedniej grupy, zgłosić się na dyżur odpowiedniego Kierownika Zespołu Językowego (z uwzględnieniem terenu, gdzie odbywają się zajęcia) po skierowanie.

Skierowanie jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do grupy.

Studenci studiów niestacjonarnych zgłaszają się do Kierownika Zespołu Lektorów Studiów Niestacjonarnych.