E-learning

Platforma edukacyjna Moodle

Studium Języków Obcych PW korzysta z platformy e-learningowej Moodle, która umożliwia lektorom tworzenie własnych treści, komunikację ze studentami oraz jest używana przez SJO do przeprowadzania testów diagnostycznych z nauczanych w Studium Języków Obcych.

Częścią platformy jest Biblioteka Kursów Otwartych, dostępna dla wszystkich studentów posiadających konto na platformie. Biblioteka w chwili obecnej zawiera kursy z przykładowymi egzaminami B2 z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz polskiego, kursy z dodatkowymi ćwiczeniami do używanych w SJO podręczników do nauki j. ang., oraz kursy z dodatkowymi ćwiczeniami na poziomach od początkującego do średnio-zaawansowanego z j. angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego.

Nad prawidłowym działaniem platformy Moodle opiekę sprawuje
Zespół d/s E-learningu i Wsparcia Informatycznego w składzie:
• mgr BOŻENA PRZYBYŁA – Specjalista d/s Platformy Moodle
• mgr inż. ANNA MALINOWSKA – Specjalista d/s Wsparcia Informatycznego
• mgr MAŁGORZATA WIECZOREK – Pełnomocnik d/s E-learningu

Zespół odpowiada na zapytania techniczne studentów i problemy z logowaniem do platformy Moodle, pod adresem e-mail: moodlesupport.sjo@pw.edu.pl

Dla studentów rozpoczynających lektoraty, na stronie dotyczącej testu diagnostycznego, znajduje się film instruktażowy pokazujący logowanie na platformę, a następnie tłumaczący krok po kroku wykonanie testu diagnostycznego (na przykładzie testu z języka angielskiego).