Cudzoziemcy

 

Procedura zapisów:   Plan    Zapisy     Link do zapisów

Tabela poziomów i modułów – sprawdź


Informacje dotyczące oferty zajęć z języka polskiego

  • Kursy języka polskiego jako obcego są skierowanie do studentów cudzoziemców oraz doktorantów studiujących na PW niezależnie od rodzajów studiów (studia I i II stopnia po polsku i po angielsku, Erasmus, Erasmus – Mundus, wymiany).
  • Studenci mają do dyspozycji 30 lub 60 godzin w semestrze, zgodnie z  deklaracją w systemie wydziałowym.
  • Na lektorat języka polskiego i kultury studenci zapisują się w pierwszym tygodniu zajęć przez stronę: sjo.pw.edu.pl w terminach podanych na stronie SJO.
  • Studentów zagranicznych obowiązuje taki sam regulamin zaliczania zajęć, jak studentów polskich.
  • Lektoraty prowadzone są na takich samych zasadach, jak inne języki w SJO. Po zaliczeniu semestru studenci mogą uzyskać zaliczenie z tego przedmiotu oraz punkty ECTS.
  • Cudzoziemcy mogą także wybrać język polski jako język obcy, z którego będą zdawać egzamin B2.
  • Studenci i osoby niezwiązane z Politechniką Warszawską mogą Warszawską mogą zdawać w Studium egzamin certyfikatowy z języka polskiego na poziomach A2, B1, B2 w terminach sesji wyznaczonych przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
  • W sprawach zapisów na zajęcia z innych języków obcych, należy zgłosić się do odpowiedniego Kierownika Zespołu Językowego.

Koordynator zajęć z języka polskiego

mgr Marta Szpak,
661-378-134
Marta.Szpak@pw.edu.pl