Kursy CAE i IELTS Academic

Na kursy zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, którzy: 

  • są studentami ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia
  • mają egzamin na poziomie B2 z języka angielskiego zaliczony na ocenę bardzo dobrą  lub dobrą oraz
  • co najmniej 2 lektoraty tematyczne z języka angielskiego  (60h lektoratów tematycznych), zaliczone na ocenę bardzo dobrą.                                                             

ZAJĘCIA

Kursy obejmują 45h zajęć. 

W semestrze zimowym 2019/2020 zajęcia na kursach odbywać się będą 1 raz w tygodniu (3h ),  od 15 października 2019 do 29 stycznia 2020 roku w terminach:

  • kurs przygotowujący do egzaminu CAE – wtorki, w godz. 16.30 – 19.00
  • kurs przygotowujący do egzaminu IELTS ACADEMIC – środy, w godz. 16.30 – 19.00

Kursy obejmują 45 godzin lekcyjnych. W trakcie kursu przeprowadzony zostanie również egzamin próbny.

Egzaminy końcowe zostaną przeprowadzone przez British Council, po zakończeniu kursu. Termin egzaminów zostanie ustalony po rozpoczęciu kursów.

ZAPISY

Zapisy na kursy odbywające się  w semestrze zimowym 2019/2020 trwają od 24 czerwca do 15 września 2019 r.

Informujemy, że zapisy na kurs CAE zostały zakończone. Zapisy na kurs IELTS zostały przedłużone do dnia 20.09.2019.

Aby zarejestrować się na wybrany kurs należy: 

  • zapoznać się z regulaminem kursów (regulamin dostępny tutaj);
  • pobrać i wypełnić formularz – z zaznaczeniem którego kursu dotyczy;
  • przesłać wypełnioną pierwszą stronę formularza na adres: nerw.sjo@pw.edu.pl (UWAGA! Tylko formularze zawierające wszystkie wymagane informacje zostaną zarejestrowane).

FORMULARZ REJESTRACJI 

Kolejnym etapem rekrutacji będzie napisanie testu kwalifikacyjnego w dniu 7 października br.   Szczegółowa informacja zostanie przesłana do zarejestrowanych kandydatów.

Pytania związane z kursem prosimy przesyłać na adres: nerw.sjo@pw.edu.pl.

ZAPRASZAMY !