Kursy z języka angielskiego dla pracowników administracyjnych Politechniki Warszawskiej

Kursy z języka angielskiego dla pracowników administracyjnych Politechniki Warszawskiej

UWAGA! Zapisy online na kurs zostały zakończone. W celu zapisania się po terminie, prosimy o kontakt na adres: nerw.sjo@pw.edu.pl.

Kursy przeznaczone są dla osób, które w swojej pracy posługują się językiem angielskim. 
Celem kursów jest podniesienie kompetencji językowych uczestników tak, aby mogli swobodnie komunikować się, prowadzić korespondencję oraz dokumentację  w języku angielskim.

Kursy przeznaczone są dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie A2+/B1.

ZAJĘCIA

Kurs obejmuje 120 godzin zajęć.

Zajęcia na kursie trwają dwa semestry, po 60 godzin w semestrze.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy , w dwóch grupach:

  • 8:30 – 10:00
  • 14:15 – 15:45

Planowana liczebność grup: 8-12 osób.

Planowane rozpoczęcie zajęć na kursie: 7 października 2019 r.

Zajęcia odbywać się będą na terenie w  Politechniki Warszawskiej. Studium zapewnia podręczniki.

ZAPISY

Na kurs zapisać się mogą pracownicy administracyjni Politechniki Warszawskiej, którzy:

– znają język angielski na poziomie A2+ / B1;

– wypełnią test kwalifikacyjny i uzyskają odpowiedni wynik kwalifikujący do grupy;

– uzyskają zgodę przełożonego na uczestnictwo w kursie;

– podpiszą wymagane  przepisami dot. kursów realizowanych w ramach projektów UE oświadczenia.

Termin zapisów: 6 – 26 września 2019 r.

Zgłoszenia na kursy przyjmujemy poprzez formularz na stronie internetowej:

                                       FORMULARZ ZAPISU

REGULAMIN ZADANIA 21

Pytania związane z kursem prosimy przesyłać na adres: nerw.sjo@pw.edu.pl

ZAPRASZAMY!