Projekt NERW PW

Nauka Edukacja Rozwój Współpraca

!   W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora nr 30/2020 stacjonarne zajęcia w ramach projektu NERW zostały zawieszone do dnia 29.05.2020. 
Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej. O wszystkich szczegółach będziemy Państwa informować mailowo.

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, w ramach projektów „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” oraz „NERW2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, realizuje zadania związane z podnoszeniem kompetencji językowych studentów oraz kadr uczelni:

NERW – zad. 32 Kursy językowe dla studentów – język angielski
NERW 2 – zad. 13 Certyfikowane kursy językowe dla studentów – inne języki
NERW 2 – zad. 21 Podnoszenie kompetencji językowych kadr uczelni

Zadania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównymi celami zadań  w projektach są:

  • Podniesienie kompetencji studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie znajomości języków obcych;
  • Podniesienie kompetencji pracowników administracyjnych Politechniki Warszawskiej w zakresie znajomości języka angielskiego;
  • Podniesienie kompetencji językowych i dydaktycznych pracowników SJO.

W ramach zadania realizowane są:
– kursy w Warszawie –  prowadzone w Studium Języków Obcych, 
– kursy w Płocku – prowadzone w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.