Projekt NERW PW

Nauka Edukacja Rozwój Współpraca

KURSY Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”,  realizuje zadanie pt. „Kursy z języków obcych dla studentów”.

Zadanie realizowane będzie od października 2018 do czerwca 2021.

W ramach zadania realizowane są :

– kursy w Warszawie –  prowadzone w Studium Języków Obcych

– kursy w Płocku – prowadzone w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

 

KURSY W WARSZAWIE

Celem zadania  jest podniesienie kompetencji studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie znajomości języków obcych oraz umożliwienie im uzyskania renomowanego certyfikatu potwierdzającego znajomość j. angielskiego (CAE lub IELTS).

W ramach projektu prowadzone są  kursy przygotowujące do zdania wybranego egzaminu:

  • Certificate in Advanced English (CAE) – dla studentów studiów stacjonarnych, którzy chcieliby uzyskać stosowne potwierdzenie umiejętności językowych certyfikatem rozpoznawanym na rynku pracy, Certyfikat CAE otwiera możliwość podjęcia studiów i szkoleń za granicą.
  • IELTS ACADEMIC – dla studentów studiów stacjonarnych przed wyjazdem zagranicznym, którzy stoją przed koniecznością udokumentowania swojej znajomości języka akademickiego tymże certyfikatem (warunek wyjazdu zagranicznego).

KURSY

W każdym semestrze organizowane będą dwie grupy:

  • CAE – 45 h nauki + egzamin CAE w British Council
  • IELTS – 45 h nauki + egzamin IELTS ACADEMIC w British Council

Kursy:

  • obejmują 45 godzin lekcyjnych (45 min), tym egzamin próbny;
  • wykorzystują podręczniki (zapewnione przez SJO);
  • skupiają się na ćwiczeniu umiejętności językowych: Reading, Listening, Use, Writing, Speaking – niezbędnych do zdania danego egzaminu certyfikowanego;

Kurs oraz wybrany egzamin finansowany  jest z funduszy europejskich.

REGULAMIN KURSÓW

ZAPISY SEMESTR LETNI 2018/2019

FORMULARZ REJESTRACJI

Uwaga! Wszystkie kursy finansowane z UE wymagają zaakceptowania oświadczenia, które przedstawione zostanie do podpisu kandydatom przyjętym na kursy.

Pytania związane z kursem prosimy przesyłać na adres: nerw.sjo@pw.edu.pl

 

KURSY W PŁOCKU

Celem zadania jest ugruntowanie posiadanych umiejętności językowych i poszerzenie ich o zagadnienia języka specjalistycznego, umożliwiające czytanie literatury w języku angielskim, prezentowanie wyników swoich badań w formie ustnej i pisemnej, jak również sprawne komunikowanie się w języku angielskim w sytuacjach biznesowych takich, jak m.in. zakupy w przedsiębiorstwach zagranicznych, przygotowanie własnej oferty w języku obcym, negocjacje handlowe.

W ramach zadania prowadzone są kursy Business English.

Pytania związane z kursem prosimy przesyłać na adres: ewa.gizinska@pw.edu.pl