Organizacja nauczania w dniach 16.03 – 14.04.2020

Drodzy Studenci,
w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora nr 16/2020 Studium Języków Obcych PW od 16.03.2020 wprowadza system nauczania na odległość.

Od 16.03.2020 wszyscy lektorzy będą kontaktować się ze studentami swoich grup lektoratowych i przesyłać informacje dotyczące organizacji nauki zdalnej oraz stosowne materiały dydaktyczne. Kontakt nastąpi na podane przez studentów adresy mailowe, a w przypadku gdy student nie podał adresu, na adres politechniczny.
WAŻNE: Jeśli do 20.03.2020 nie dostaną Państwo maila od lektora SJO, zobowiązani są Państwo napisać e-mail do swojego lektora. Wszystkie e-maile lektorów dostępne są tutaj: 

Lektorzy języka angielskiego

Lektorzy języka niemieckiego

Lektorzy języków romańskich (francuski, hiszpański, włoski) oraz japońskiego i chińskiego

Lektorzy języka polskiego i rosyjskiego

Uwaga! Praca własna, wykonywanie zadań zlecanych przez lektorów, w tym przesyłanie prac domowych, będą elementem zaliczenia semestru.

 

13.03.2020