Regulaminy

Zarządzenia obowiązujące w Studium Języków Obcych PW

Regulamin Przedmiotu Język Obcy obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Regulamin SJO – Zarządzenie Rektora nr 41/2017 z dnia 9/08/2017

Uchwała nr 210/XLVIII/2014 z dnia 22/10/2014

Regulamin zaliczania zajęć z języków obcych dla studentów, którzy rozpoczęli studia od semestru zimowego 2017/2018

Regulamin zaliczania zajęć z języków obcych dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Regulamin zaliczania z języków obcych dla studentów studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia od roku akad. 2012/2013 i później.

Regulamin zaliczania z języków obcych dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczęli studia od roku akad. 2012/2013 i później.

Regulamin zaliczania języków obcych dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 i później.

Regulamin zaliczania języków obcych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 i później.