Poziomy i programy

Lektoraty z języków obcych – poziomy biegłości językowej i odpowiadające im moduły oraz programy nauczania

Język angielski
– Obowiązujące podręczniki

Studia stacjonarne
– Tabela poziomów i modułów – sprawdź
– Lektoraty modułowe przed egzaminem B2: M6-M9, M10*-M11*, M10-M13, M12E-M13E
– Lektoraty modułowe po egzaminie B2: M14*-M16*, M14-M16

Studia niestacjonarne
⇒ Obowiązuje studentów rozpoczynających naukę języków od roku 2012/2013 i kolejnych:
– Tabela poziomów i modułów – sprawdź
– Lektoraty modułowe przed egzaminem B2: M6-M9,  M10-M13

Inne języki obce – tabela poziomów – lektoraty modułowe: przed B2, po B2

Język chiński
– Poziom A1 – Program i podręczniki

Język francuski
– Poziom A1-B2 – Programy nauczania i podręczniki

Język hiszpański
– Poziom A1-A2 – Programy i podręczniki

Język japoński
– Programy i podręczniki – poziom A1: M1, M2, M3; poziom A2: M4

Język niemiecki
– Obowiązujące podręczniki

Programy:

Studia stacjonarne
⇒ Obowiązuje studentów rozpoczynających naukę języków od roku 2013/2014 i kolejnych:
– Lektoraty modułowe przed egzaminem B2 – poziomy: A1-B2

Studia niestacjonarne
– Lektoraty modułowe przed egzaminem B2 – poziomy: A2-B2

Język polski
– Poziomy A1-B2 – Programy i podręczniki
– Tabela poziomów i modułów – sprawdź

Język rosyjski
– Obowiązujące podręczniki

Studia stacjonarne
– Lektoraty modułowe przed egzaminem B2 – poziomy: A1, A2, B1, B2

Studia niestacjonarne
– Lektoraty modułowe przed egzaminem B2, poziomy B1-B2: M9, M10, M11, M12

Język włoski
– Poziom A1-A2 – Programy i podręczniki