Lektoraty przed B2

Informacje ogólne o lektoratach dostępnych w ofercie przed B2

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauki języka przed egzaminem B2:
studia stacjonarne, studia niestacjonarne.