Lektoraty – inne języki

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na inne języki

Język: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, japoński i szwedzki – zapisy;
Język: polski – zapisy przez stronę SJO lub osobiście – informacja

Oferta lektoratów na semestr zimowy 2019/2020:  sprawdź

Jeśli nie znalazłeś odpowiedniej grupy (brak terminu lub poziomu) zgłoś się mailowo do odpowiedniego Kierownika Zespołu Językowego. W sprawach Języka polskiego kontaktuj się bezpośrednio z lektorem: mgr Marta Szpak, e-mail – marta.szpak@pw.edu.pl

Zapisz się przez internet na lektorat z wybranego języka

Rozpoczynasz naukę danego języka na PW:
1. rozwiąż test diagnostyczny, zapamiętaj wynik testu;
2. studenci rozpoczynający naukę języka od zera (tylko po zaliczonym egzaminie B2) wpisują wynik testu przy zapisach 0;
3. zaloguj się do systemu zapisów – link;
4. wpisz wynik testu;
5. sprawdź swoją indywidualna ofertę (jest ona uzależniona od wyniku testu);
6. zapisz się do wybranej grupy.

Kontynuujesz naukę języka na PW:
1. zaloguj się do systemu – link;
2. sprawdź swoją indywidualna ofertę (jest ona uzależniona od ostatnio zaliczonego modułu);
3. zapisz się do wybranej grupy.

Uwaga:
1. Jeżeli nie zdałeś egzaminu B2 możesz się zapisać do grupy od poziomu A2 (od Moduł 4) dotyczy języków: Niemiecki, Rosyjski, Francuski.

Zapisy na język polski:
1. wejdź w zakładkę;
2. wyślij zgłoszenie, lub zgłoś się osobiście w terminach zapisów do osoby odpowiedzialnej;
3. jeżeli godziny zajęć pokrywają się z zajęciami na wydziale student może podać terminy które mu odpowiadają, po zakończeniu zapisów plan zostanie dostosowany do terminów odpowiadających większości studentów z danego poziomu.

Informacje dodatkowe:
1. Przed egzaminem B2 można się zapisać na j. francuski, j niemiecki i j. rosyjski (od poziomu A2).
2. Studenci rozpoczynający naukę języka od zera (tylko po egzaminie B2) – należy wpisać 0 punktów jako wynik testu.
3. Studenci kontynuujący naukę danego języka w PW: W przypadku braku zaliczenia student może być zapisany na kolejny moduł warunkowo, wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika danego zespołu językowego.
4. Nie można zapisać się na lektorat na poziomie B2 lub niższym z języka z którego zdawano egzamin B2.

Zapisy internetowe na lektoraty nie-angielskie w pytaniach i odpowiedziach.