Lektoraty po B2

Informacje ogólne o lektoratach dostępnych w ofercie po Egzaminie B2

LEKTORAT OGÓLNOTECHNICZNY od semestru letniego 2017/18 jest lektoratem nieobowiązkowym. Każdy student, który zdał egzamin B2 może zapisać się na ten lektorat, wybierając go z oferty Lektoratów Tematycznych LT w danym semestrze.

Lektoraty Tematyczne (LT) przewidziane są:
• dla studentów studiów stacjonarnych po Egzaminie B2, w ramach niewykorzystanego limitu 180-210 godzin (w zależności od wydziału).
• dla studentów studiów anglojęzycznych w ramach niewykorzystanego limitu 60-180 godzin. Studenci studiów anglojęzycznych mogą wybrać język angielski TYLKO na poziomie C1+ i C2, w zależności od oceny uzyskanej na egzaminie C1 Academic. Języki: francuski, niemiecki, rosyjski i polski (jeżeli polski jest dla nich językiem obcym) mogą wybrać na dowolnym poziomie.

Lektoraty modułowe z innych języków obcych (poza j. angielskim)
przewidziane są dla studentów, którzy po zdanym egzaminie B2 z jednego języka, chcą rozpocząć naukę drugiego języka na dowolnym poziomie, także od zera.

Liczba miejsc w grupach LT  wynosi 12 – 20 osób.


Szczegółowe informacje dotyczące oferty lektoratów i zapisów znajdują się w poszczególnych zakładkach – Lektoraty: LT, inne języki.


Odpłatny udział w lektoratach z oferty po B2

1. Z odpłatnego udziału w Lektoratach Tematycznych z oferty SJO mogą skorzystać: studenci PW, pracownicy PW oraz studenci innych uczelni.
2. Opłaty za lektoraty, zgodnie z Decyzją Rektora PW nr 101/2018 z dnia 26.04.2018 w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2018/2019, wynoszą:
– 12 zł za godzinę lekcyjną dla studentów PW (po wykorzystaniu limitu godzin);
– 15 zł za godzinę lekcyjną dla studentów innych uczelni i pracowników PW.
3. Dopisanie do lektoratu za opłatą rozpocznie się wraz z dniem rozpoczęcia zajęć z lektoratów po B2, w pok. 419 GG (wymagane zgłoszenie się osobiście).
4. Zapis na lektorat tematyczny uzależniony jest od dostępności miejsc w danej grupie.