Karty przedmiotu

Lektoraty z języków obcych

Język angielski

Studia stacjonarne
– Lektoraty modułowe przed egzaminem B2:
poziom B1 – M6, M7, M8, M9;
poziom B2 – M10, M11, M12, M13
poziom B2 – M10*, M11*
– Lektoraty modułowe po egzaminie B2:
poziom B2+ – M14*, M15*, M16*
poziom C1 – M14, M15, M16
Lektoraty tematyczne: ogólne, techniczne, biznesowe
– Studia anglojęzyczne: Język angielski do celów akademickich – , MEiL, MiNI

Studia niestacjonarne
– Lektoraty modułowe przed egzaminem B2: M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13

Język chiński
– Lektoraty modułowe: M1, M2, M3

Język francuski
– Lektoraty modułowe: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12
– Lektoraty tematyczne:  Język francuski DLA INŻYNIERÓW – poziom B2+

Język hiszpański
– Lektoraty modułowe: M1, M2, M3, M4, M5

Język japoński
– Lektoraty modułowe: M1, M2, M3, M4

Język niemiecki

Studia stacjonarne
– Lektoraty modułowe: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12
– Lektoraty tematyczne:
• ogólne –
Język niemiecki: KONWERSACJE, poziom B2+;
Język niemiecki: PRZYGOTOWANIE DO STUDIÓW ALBO PRACY W NIEMCZECH – poziom B2+
• techniczne –
Język niemiecki: TECHNICZNY – poziom B2+;
• biznesowe –
Język niemiecki W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM – poziom B2+

Studia niestacjonarne
– Lektoraty modułowe: M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12

Język polski – dla cudzoziemców
– Lektoraty modułowe: M1. M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9
– Lektoraty tematyczne:
• ogólne – poziom B1 Gramatyka z piosenką,   poziom C1 część A
• techniczne – Język polski akademicki z elementami języka technicznego

Język rosyjski

Studia stacjonarne
– Lektoraty modułowe: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12

– Lektoraty tematyczne:
Język rosyjski dla INŻYNIERÓW, poziom B2
Język rosyjski: BIEŻĄCE WYDARZENIA Z ELEMENTAMI JĘZYKA TECHNICZNEGO – poziom B1

Studia niestacjonarne
– Lektoraty modułowe: M9, M10, M11, M12

Język włoski
– Lektoraty modułowe: M1, M2, M3, M4