Lektoraty

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej oferuje możliwość nauki następujących języków obcych: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański,
włoski, chiński, japoński, polski (dla cudzoziemców).

Sprawdź schemat nauki języków obcych w SJO aby wiedzieć, na jaki lektorat uczęszczać.


Oferowane lektoraty można podzielić na dwa podstawowe rodzaje (przysługujące studentom w ramach obowiązkowych godzin do wykorzystania na naukę j. obcego):

 • Lektoraty modułowe przed B2 – lektoraty przygotowujące studenta do obowiązkowego egzaminu na poziomie B2 z pierwszego języka (przydział do grup odbywa się na podstawie wyników testu diagnostycznego):
  – Poziom B1 – 20 do 44/70 pkt. na teście diagnostycznym;
  – Poziom B2 – 45 do 70/70 pkt. na teście diagnostycznym.
 • Lektoraty po B2 (dostępne tylko po uzyskaniu oceny z Egzaminu B2):
  – Lektorat Tematyczny (LT) – zajęcia z języka obcego ogólnego i specjalistycznego (technicznego lub biznesowego);
  – Lektoraty modułowe po B2 – kontynuacja nauki pierwszego języka na poziomie B2+ i C1 (moduły M14*-16*, M14-16) – dostępne w ofercie Lektoratów Tematycznych ogólnych;
  – Lektoraty z innych języków obcych – nauka drugiego języka na dowolnym poziomie, także od zera.

Z „Lektoratów po B2” można korzystać w dowolnej konfiguracji, tzn. każdy z 30-godzinnych modułów może być poświęcony na inny rodzaj zajęć językowych lub inny język. Jest tylko jedno zastrzeżenie: w danym semestrze nie można zapisać się na dwa lektoraty z oferty po B2 z tego samego języka. Na lektoraty z oferty po B2 obowiązują zapisy przez stronę SJO.