Program EUKLA

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu z języka angielskiego upoważniającego do starania się o wyjazd na studia w ramach Programu EUKLA – takie same zasady jak na program ERASMUS (informacje o egzaminie), jedyna różnica – EGZAMINY SĄ ODPŁATNE:

  1. jeżeli student zdał już egzamin B2 z angielskiego na ocenę 4,0 lub powyżej, to ma zaliczony egz. pisemny i wówczas wnosi opłatę w wysokości 36 zł na konto SJO tytułem: egzamin ustny EUKLA, imię i nazwisko studenta
  2. jeżeli student uzyskał ocenę z egzaminu B2 z jęz. angielskiego poniżej 4,0 lub nie podchodził do takiego egzaminu, wówczas należy wnieść opłatę w wysokości 60 zł tytułem: egzamin ustny i pisemny EUKLA, imię i nazwisko studenta

Z potwierdzeniami wpłat należy zgłosić się do Działu Obsługi Dydaktyki SJO p.420 GG w celu potwierdzenia wpłaty i wyznaczenia egzaminatora.