Komisja Egzaminacyjna

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w SJO PW – mgr Piotr Czarnecki

Komisja Egzaminacyjna sprawuje nadzór nad egzaminami, jest odpowiedzialna za opracowanie kryteriów egzaminacyjnych, kryteriów uznawalności egzaminów zewnętrznych i ich uznawanie, opracowanie testów egzaminacyjnych oraz organizację i przebieg egzaminów.

Komisja Egzaminacyjna dokonuje też wpisów do indeksu o zaliczeniu egzaminu B2 na podstawie certyfikatu zewnętrznego oraz dokonuje wpisu oceny z Egzaminu B2 studentom zwolnionym z części ustnej.

Terminy dyżurów Komisji Egzaminacyjnej oraz zasady przepisywania i wpisywania ocen znajdują się w tabeli poniżej:

Dodatkowe dyżury Komisji Egzaminacyjnej odbędą się w dniach 19.09 i 26.09 w godzinach 10-11 w pokoju 418 GG.

  • Przepisywanie ocen z zajęć (nowe terminy w październiku 2019)
  • Przepisywanie i wpisy ocen z egzaminów (nowe terminy w październiku 2019)
  • Wykaz uznawanych certyfikatów