Komisja Egzaminacyjna

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w SJO PW – mgr Piotr Czarnecki

Komisja Egzaminacyjna sprawuje nadzór nad egzaminami, jest odpowiedzialna za opracowanie kryteriów egzaminacyjnych, kryteriów uznawalności egzaminów zewnętrznych i ich uznawanie, opracowanie testów egzaminacyjnych oraz organizację i przebieg egzaminów.

Komisja Egzaminacyjna dokonuje też wpisów do indeksu o zaliczeniu egzaminu B2 na podstawie certyfikatu zewnętrznego oraz dokonuje wpisu oceny z Egzaminu B2 studentom zwolnionym z części ustnej.

Terminy dyżurów Komisji Egzaminacyjnej oraz zasady przepisywania i wpisywania ocen znajdują się poniżej: