Język rosyjski

SJO PW oferuje dla wszystkich chętnych studentów PW dodatkowe egzaminy z ogólnego języka rosyjskiego na poziomie B1.

Do zdawania tych egzaminów zachęcamy wszystkich studentów, a szczególnie tych, którzy uczestniczą w zajęciach z języka rosyjskiego na danym poziomie. Posiadając udokumentowaną znajomość więcej niż jednego języka obcego zwiększacie Państwo swoje szanse na rynku pracy!

Egzaminy dodatkowe z języka rosyjskiego zwykle odbywają się pod koniec każdego semestru.

Daty egzaminu pisemnego na poziomie B1 oraz daty zapisów podawane są w trakcie każdego semestru na stronie internetowej SJO oraz na stronach i w gablotach wydziałowych.

Zapisy przyjmowane są w pok. 419 w Gmachu Głównym (Dział ds. Studentów SJO PW), w poniedziałki i środy w godz. 9:00-15:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 09:00-13:00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty w wysokości 60 zł na konto SJO PW. Informacje na temat sposobu wniesienia opłaty zostaną podane Kandydatom przy zapisie.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl

Zaliczenie egzaminu zostanie potwierdzone wpisem oceny do indeksu. Na życzenie studenta SJO PW wyda certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu na danym poziomie.


Uczelniany egzamin na poziomie B1 z ogólnego języka rosyjskiego

Przeznaczony jest dla studentów, którzy – oprócz obowiązkowego egzaminu B2 – chcą uzyskać poświadczenie znajomości drugiego języka obcego.

Do egzaminu na poziomie B1 z języka rosyjskiego mogą przystąpić studenci, którzy mają już zaliczony egzamin B2 z innego języka.

Egzamin na poziomie B1 składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Część pisemna trwa 100 minut i można za nią otrzymać maksimum 80 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu pisemnego jest uzyskanie minimum 45 punktów.

Struktura egzaminu pisemnego:
• rozumienie ze słuchu -15 punktów
• rozumienie tekstu pisanego – 25 punktów
• funkcjonalne użycie struktur gramatycznych i leksykalnych – 30 punktów
• pisanie – 10 punktów

Część ustna trwa 12 minut i można za nią otrzymać maksimum 20 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 10 punktów.

Struktura egzaminu ustnego:
• pytania ogólne zadawane przez egzaminatora
• dłuższa wypowiedź na wylosowany temat
• dyskusja między zdającymi

Uwaga: warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego.