Mondiale

Międzynarodowy certyfikat z technicznego języka angielskiego (MOTET)

Co to jest Egzamin Mondiale? – ogólna prezentacja egzaminu, informator

Przykładowy Egzamin znajdziesz na stronie www.mondiale-testing.com

Jak się zapisać na Egzamin Mondiale?
– informacje o zapisach,
umowa z kandydatem,
– formularz zgłoszeniowy


Międzynarodowy certyfikat z technicznego języka niemieckiego (MOFAD)

Co to jest Egzamin Mondiale? – ogólna prezentacja egzaminu, informator

Jak się zapisać na Egzamin Mondiale?
– informacje o zapisach,
umowa z kandydatem,
– formularz zgłoszeniowy