Język angielski

SJO PW oferuje dla wszystkich chętnych studentów PW dodatkowe egzaminy z ogólnego języka angielskiego:
Egzamin na poziomie B1 (odpowiednik egzaminu PET Cambridge ESOL);
Egzamin na poziomie C1 (odpowiednik egzaminu CAE Cambridge ESOL).

Egzaminy zwykle odbywają się pod koniec każdego semestru.

Daty egzaminów pisemnych na poziomie B1 i C1 oraz daty zapisów podawane są w trakcie każdego semestru na stronie internetowej SJO oraz na stronach i w gablotach wydziałowych.

Zapisy przyjmowane są w pok. 419 w Gmachu Głównym (Dział ds. Studentów SJO PW), w poniedziałki i środy w godz. 9:00-15:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 09:00-13:00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty w wysokości 60 zł na konto SJO PW. Informacje na temat sposobu wniesienia opłaty zostaną podane Kandydatom przy zapisie.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl

NAJBLIŻSZE TERMINY:
Część pisemna
– zapisy na General C1 – 21-28.05.2019
– egzamin na poziomie B1 oraz na poziomie C1 – 30.05.2019 g. 16.00-1830
Część ustna
– egzamin na poziomie B1 oraz na poziomie C1 – 5.06.2019 g. 16.00

Ogłoszenie listy osób zapisanych na egzaminy – 29.05.2019

Zaliczenie egzaminu zostanie potwierdzone wpisem oceny do indeksu. Na życzenie studenta SJO PW wyda certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu na danym poziomie.

Poza tym, w Studium także można uzyskać certyfikat z technicznego języka angielskiego zdając egzamin Mondiale.


Uczelniany egzamin na poziomie B1 z ogólnego języka angielskiego

Przeznaczony jest dla studentów, którzy – oprócz obowiązkowego egzaminu B2 – chcą uzyskać poświadczenie znajomości drugiego języka obcego.

Do egzaminu na poziomie B1 z języka angielskiego mogą przystąpić studenci, którzy mają już zaliczony egzamin B2 z innego języka.

Egzamin na poziomie B1 składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Część pisemna trwa 100 minut i można za nią otrzymać maksimum 80 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu pisemnego jest uzyskanie minimum 45 punktów.

Struktura egzaminu pisemnego:
• rozumienie ze słuchu -15 punktów
• rozumienie tekstu pisanego – 25 punktów
• funkcjonalne użycie struktur gramatycznych i leksykalnych – 30 punktów
• pisanie – 10 punktów

Część ustna trwa 12 minut i można za nią otrzymać maksimum 20 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 10 punktów.

Struktura egzaminu ustnego:
• pytania ogólne zadawane przez egzaminatora
• dłuższa wypowiedź na wylosowany temat
• dyskusja między zdającymi

Uwaga: warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego.

Poniżej został zamieszczony przykładowy egzamin na poziomie B1, który odbył się w SJO PW w 2014 roku: egzamin, nagranie 1, nagranie 2, klucz.


Uczelniany egzamin na poziomie C1 z ogólnego języka angielskiego

Przeznaczony jest dla studentów, którzy – oprócz obowiązkowego egzaminu B2 – chcą uzyskać poświadczenie znajomości języka angielskiego na wyższym poziomie np przed wyjazdem na wymianę lub praktyki zagraniczne

Do egzaminu mogą przystąpić:
– studenci, którzy zaliczyli minimum 2 moduły (60 godzin) kursu LT-C1 w SJO PW i otrzymali pisemną rekomendację swojego lektora;
– studenci, którzy całość lub część kursu na poziomie C1 odbyli poza SJO PW i przedstawią zaświadczenie o zaliczeniu odpowiedniej liczby godzin.

Egzamin na poziomie C1 składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Część pisemna trwa 150 minut (2,5 godz.) i można za nią otrzymać maksimum 90 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu pisemnego jest uzyskanie minimum 50 punktów.

Struktura egzaminu pisemnego:
• rozumienie ze słuchu
• rozumienie tekstu pisanego
• funkcjonalne użycie struktur gramatycznych i leksykalnych
• pisanie

Część ustna trwa 20 minut i można za nią otrzymać maksimum 20 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 10 punktów.

Struktura egzaminu ustnego:
• pytania ogólne zadawane przez egzaminatora
• dłuższa wypowiedź na wylosowany temat
• dyskusja między zdającymi

Uwaga: warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego.

Poniżej został zamieszczony przykładowy egzamin na poziomie C1, który odbył się w SJO PW w 2016 roku: egzamin, nagranie 1, nagranie 2, klucz.

UWAGA!
Egzamin C1 z języka ogólnego nie zwalnia studentów studiów anglojęzycznych z konieczności zaliczenia kursu Academic English oraz zdania egzaminu końcowego C1 Academic.