Egzaminy dodatkowe

Studium oferuje dodatkowe egzaminy z języków obcych na różnych poziomach zaawansowania.

⇒ Egzaminy wewnętrzne oferowane przez Studium:
– poziom B1 z języków takich jak: niemiecki, rosyjski i francuski;
– poziom B1 i C1 z ogólnego języka angielskiego.

⇒ Egzaminy zewnętrzne oferowane przez Studium:
PTE General – z ogólnego języka angielskiego na wszystkich poziomach;
Mondiale – z technicznego języka angielskiego (MOTET) i języka niemieckiego (MOFAD) na wszystkich poziomach.

Zachęcamy do zdawania egzaminów na różnych poziomach z innego języka niż ten, z którego student zdawał egzamin B2.

Zdanie dodatkowego egzaminu – dotyczy egzaminów wewnętrznych oferowanych przez Studium – będzie udokumentowane w Suplemencie do Dyplomu i może być też potwierdzone wydaniem przez SJO stosownego certyfikatu.