Studentom, którzy potrzebują więcej godzin przygotowania do egzaminu B2 ACERT, Studium Języków Obcych oferuje płatne kursy, prowadzone przez Ośrodek Języka Angielskiego SJO PW. 

Wysokość opłat jest ustalana decyzją Rektora PW w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia. Decyzja ta jest wydawana na każdy rok akademicki.

Szczegółowe informacje dotyczące kursów są dostępne na stronie https://www.oja.sjo.pw.edu.pl/kursy-semestralne-b2.