Wyniki części pisemnej Egzamin B2 dla studentów niestacjonarnych w sesji jesiennej roku akademickiego…


Author:
logo
SJO PW

Wyniki części pisemnej

Egzamin B2 dla studentów niestacjonarnych w sesji jesiennej roku akademickiego 2019/2020 w formie zdalnej

Na platformie Moodle PW odbędzie się część pisemna egzaminu z języka angielskiego.

W aplikacji MS Teams odbędzie się część ustna egzaminu z języka angielskiego oraz egzamin B2 z języka niemieckiego i rosyjskiego.

Link do platformy Moodle PW   https://ekursy.okno.pw.edu.pl

Termin części pisemnej: 5.09.2020 (sobota)

Godzina: 8:30 – 10:30 (czas trwania – 120 min.)

Najważniejsze wymagania techniczne dotyczące zdalnego egzaminu:

 • Student musi dysponować komputerem umożliwiającym pracę na platformie Moodle PW i obsługującym program MS Teams.
  Informacje dotyczące dostępu do pakietu Office 365 dla studentów dostępne są tutaj.
 • Do udziału w części ustnej niezbędne są kamera i mikrofon zapewniające odpowiednią jakość video i audio. 

ZAPISY NA CZĘŚĆ PISEMNĄ EGZAMINU B2 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO przez USOSweb oraz platformę Moodle

    od 13.07.2020

   do 31.07.2020 do godz. 14:00

Uwaga

Zapisy na egzamin B2 z języka niemieckiego i rosyjskiego odbywają się również przez USOSweb. Po rejestracji na egzamin w USOSweb skontaktuj się mailowo na adres: iwona.kucharzyszyn@pw.edu.pl. Jeśli nie skontaktujesz się w terminie 13.07.2020 – 31.07.2020, nie będziemy mogli dodać Cię do części pisemnej egzaminu B2.

Jak prawidłowo zarejestrować się na część pisemną egzaminu B2 z języka angielskiego przeprowadzanego na platformie Moodle?

 1. Zapisz się na egzamin w systemie USOSweb.
 2. Następnie, niezwłocznie, wejdź na stronę https://ekursy.okno.pw.edu.pl i zaloguj się za pomocą studenckiego konta ogólnopolitechnicznego USOSweb (najpóźniej do 1.08.2020).

UWAGA: W chwili, gdy zalogujesz się na platformie Moodle, staniesz się jej widocznym użytkownikiem. Jeśli nie zalogujesz się do platformy, nie będziemy mogli dodać Cię do części pisemnej egzaminu B2 ACERT.

 1. Odszukaj na stronie  https://ekursy.okno.pw.edu.pl Studium Języków Obcych. Po kliknięciu odnajdziesz Egzamin B2 Próbny. Tu możesz sprawdzić, czy Twój system działa, czy zadania otwierają się poprawnie i jak zaznaczać/wpisywać swoje odpowiedzi.
 2. Ewentualne problemy techniczne dotyczące platformy Moodle PW proszę zgłaszać na adres katarzyna.wesolowska@pw.edu.pl do dnia 1.08.2020 do godziny 14.00.

Po tym terminie zapisy na Egzamin oraz wsparcie techniczne nie będą możliwe.

 1. W dniu egzaminu (5.09) powtórz procedurę z punktu 3. W miejscu Egzaminu B2 Próbnego znajdziesz Egzamin B2 ACERT, do którego dostęp otworzy Ci się o godzinie 9.00.

WYJĄTKI (wszystkie języki):

 1. Studenci, którzy w poprzednich sesjach egzaminacyjnych zaliczyli wyłącznie część pisemną egzaminu B2 i w tej sesji chcą przystąpić do egzaminu ustnego, w sprawie zapisów należy kontaktować się mailowo na adres: iwona.kucharzyszyn@pw.edu.pl
 2. Studenci wznawiający, którzy nie mogą zapisać się przez USOSweb, proszeni są o kontakt mailowy na adres: iwona.kucharzyszyn@pw.edu.pl
 3. Studenci dysponujący zaświadczeniami o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych proszeni są o przesłanie skanu zaświadczenia na adres: iwona.kucharzyszyn@pw.edu.pl lub poinformowanie mailowe o złożeniu zaświadczenia w poprzednich sesjach.

Wyniki egzaminu pisemnego B2 będą dostępne w systemie USOSweb i na stronie internetowej SJO PW w dniu 8.09.2020 o godzinie 12:00.

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU B2 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Część ustną egzaminu B2 zaliczyć można w jeden z następujących sposobów:

 1. Oceną z zaliczenia 2 modułów (więcej informacji tutaj).
 2. Certyfikatem FCE na ocenę C. Po ogłoszeniu wyników części pisemnej należy skontaktować się mailowo z iwona.kucharzyszyn@pw.edu.pl
 3. Zdaniem części ustnej egzaminu w formie zdalnej.
  Na egzamin ustny zapisują się tylko studenci, którzy nie otrzymali punktów z części ustnej egzaminu w trakcie zajęć z języka obcego.

Studenci niestacjonarni zapisują się na część ustną egzaminu B2 z języka angielskiego poprzez wysłanie maila na adres: iwona.kucharzyszyn@pw.edu.pl

    od 8.09.2020

   do 9.09.2020 do godz. 14:00

Egzamin będzie przeprowadzony za pomocą aplikacji MS Teams.

Termin egzaminu ustnego: 

12.09.2020 w godz. 8:30 – 12:00

Logowanie do MS Teams w usłudze Office 365  https://teams.microsoft.com/ 

EGZAMIN KOMISYJNY

Informacje o warunkach, które należy spełnić, aby zostać dopuszczonym do egzaminu komisyjnego, dostępne są tutaj.

Podania do Dyrektora SJO o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego należy wysłać na adres iwona.kucharzyszyn@pw.edu.pl do 9.09.2020 do godz. 14:00podanie