Egzamin B2 ACERT w sesji jesiennej roku  akademickiego  2019/2020 w formie zdalnej na platformie Moodle…


Author:
logo
SJO PW

Egzamin B2 ACERT w sesji jesiennej roku  akademickiego  2019/2020 w formie zdalnej na platformie Moodle PW (część pisemna) oraz MS Teams (część ustna).

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU B2 ACERT

Termin części pisemnej: 1.09.2020  (wtorek)
Godzina:  9:00 – 11:00 (czas trwania – 120 min.)

ZAPISY NA CZĘŚĆ PISEMNĄ EGZAMINU B2 ACERT przez USOSweb i Moodle PW

od 13.07.2020 do 10.08.2020 do godz. 14:00

 • Najważniejsze wymagania techniczne dotyczące zdalnego egzaminu B2 ACERT

  • Student musi dysponować komputerem umożliwiającym pracę na platformie Moodle i obsługującym program MS Teams.
   Informacje dotyczące dostępu do pakietu Office 365 dla studentów dostępne są tutaj.
  • Do udziału w części ustnej niezbędne są kamera i mikrofon zapewniające odpowiednią jakość video i audio.
  • Pełny regulamin zdalnego egzaminu B2 ACERT.
 • Jak prawidłowo zarejestrować się na część pisemną egzaminu B2 ACERT przeprowadzanego na platformie Moodle?

  • Zapisz się na egzamin w systemie USOSweb.
  • Następnie, niezwłocznie, wejdź na stronę https://ekursy.okno.pw.edu.pl i zaloguj się za pomocą studenckiego konta ogólnopolitechnicznego USOSweb.
   Uwaga
   W chwili, gdy zalogujesz się na platformie Moodle, staniesz się jej widocznym użytkownikiem. Jeśli nie zalogujesz się do platformy, nie będziemy mogli dodać Cię do części pisemnej egzaminu B2 ACERT.
  • Odszukaj na stronie  https://ekursy.okno.pw.edu.pl Studium Języków Obcych. Po kliknięciu odnajdziesz Egzamin B2 Próbny. Tu możesz sprawdzić, czy Twój system działa, czy zadania otwierają się poprawnie i jak zaznaczać/wpisywać swoje odpowiedzi.
  • W dniu egzaminu (1.09) powtórz procedurę z punktu 3. W miejscu Egzaminu B2 Próbnego znajdziesz Egzamin B2 ACERT, do którego dostęp otworzy Ci się o godzinie 9.00.

 • Wyjątki

  • Studenci, którzy w poprzednich sesjach egzaminacyjnych zaliczyli wyłącznie część pisemną egzaminu B2 ACERT i w tej sesji chcą przystąpić do egzaminu ustnego, w sprawie zapisów należy kontaktować się mailowo na adres: katarzyna.melaniuk@pw.edu.pl.
  • Studenci wznawiający, którzy nie mogą zapisać się przez USOS, proszeni są o kontakt mailowy na adres: elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl.
  • Studenci dysponujący zaświadczeniami o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych proszeni są o przesłanie skanu zaświadczenia na adres: elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl lub poinformowanie mailowe o złożeniu zaświadczenia w poprzednich sesjach.
 • Wyniki egzaminu

  Wyniki egzaminu pisemnego B2 ACERT będą dostępne 4.09.2020 w systemie USOSweb.

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU B2 ACERT

Część ustną egzaminu B2 ACERT zaliczyć można w jeden z następujących sposobów:

 1. Oceną z zaliczenia 2 modułów (więcej informacji).
 2. Certyfikatem FCE na ocenę C. Po ogłoszeniu wyników części pisemnej należy skontaktować się mailowo z Komisją Egzaminacyjną. 
 3. Zdaniem części ustnej egzaminu w formie tradycyjnej lub w formie zdalnej.
  Na egzamin ustny zapisują się tylko studenci, którzy chcą zdawać część ustną w bieżącej sesji.

ZAPISY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU B2 ACERT przez USOSweb

od 4.09.2020 od godz. 14:00 do 7.09.2020 do godz. 14:00

Egzamin będzie przeprowadzony w formie tradycyjnej w Gmachu Głównym lub za pomocą aplikacji MS Teams (w zależności od Zarządzenia Rektora i sytuacji w kraju).

Terminy egzaminów ustnych:
9.09.2020 w godz. 9:00 – 16:00
10.09.2020 w godz. 9:00 – 16:00
11.09.2020 w godz. 9:00 – 12:00

W przypadku gdy egzamin ustny będzie odbywać się w formie tradycyjnej, informacja o salach egzaminacyjnych będzie podana w systemie USOSweb.

Jeśli egzamin będzie odbywać się w formie zdalnej, konieczne będzie zalogowanie się do MS Teams w usłudze Office 365  https://teams.microsoft.com/.

 

EGZAMIN KOMISYJNY

Informacje o warunkach, które należy spełnić, aby zostać dopuszczonym do egzaminu komisyjnego, dostępne są na stronie Egzamin komisyjny.

Podania do Dyrektora SJO o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego należy wysłać na adres elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl do 8.09.2020 do godz. 14:00. Podania dostępne są na stronie Pliki do pobrania.

Do maila należy dołączyć dokument potwierdzający, że do absolutorium brakuje jedynie egzaminu B2. Akceptujemy przesłanie maila przez pracownika dziekanatu wydziału z powyższą informacją.

Egzamin komisyjny odbędzie się w dniu 11.09.2020 w godz. 12:00 – 16:00.