Lektorzy

Dyżury w sesji letniej 2016/17

Dyżury lektorów

Kierownicy zespołów

Odpowiedzialni za organizację zajęć językowych na wydziałach

Studia niestacjonarne: dyżury Kierownika, dyżury lektorów


Kierownictwo

Komisja Egzaminacyjna