Lektorzy

Dyżury w sesji wrześniowej 2016/17

Dyżury lektorów

Kierownicy zespołów

Odpowiedzialni za organizację zajęć językowych na wydziałach

Studia niestacjonarne: dyżury Kierownika,       dyżury lektorów


Kierownictwo

Komisja Egzaminacyjna