sprawy studenckie

KONTAKT W SPRAWACH STUDENCKICH (Egzamin B2; zapisy na zajęcia)

DZIAŁ ds. STUDENCKICH, pok. 419 Gmach Główny; telefon: (+48 22) 234-5983

Elżbieta Chrzczonowska: e.chrzczonowska@sjo.pw.edu.pl

mgr Katarzyna Melaniuk: Katarzyna.Melaniuk@sjo.pw.edu.pl

Uwaga!! W kontaktach mailowych niezbędny jest numer ID (numer indeksu) studenta.